Tuesday, 1 May 2012

[Vietsub+Kara][Perf]NEWS - Sakura Girl (DVD Dome Party 2010 Livex3!)

Đầu tiên witch cám ơn yuki đã share raw và xin lỗi yuki luôn vì ko thể encode cả Disc1. witch sẽ làm 1 số bài trc, chẳng theo thứ tự nào và khi nào đủ điều kiện witch nhất định sẽ làm Disc1 hoàn chỉnh.
Sau là cám ơn ss Masuda-MC đã giúp tư vấn cho witch phần trans (cả bài Koi no ABO nữa).
DL: Google Drive
Pass rar :gyoza

Bonus tấm cap:
Kei-chan kawaii ~~ *chữ love đang sáng kìa* ;))

No comments: