Monday, 2 January 2012

Bữa trc thấy bà con mừng tết dương lịch nên witch cũng lục soát cái máy xem có gì hợp ko thì thấy perf này, mỗi tội (mà tội to đùng) là hồi có full show ko lo giữ, cắt tùm lum nên mới phát hiện ra là cắt bỏ mất mấy đoạn talk hay. Bây giờ lại è cổ down lại vậy.
Ai coi cái này rồi thì chắc hẳn là biết đoạn talk rất hài và perf thì ngọt ngào quen thuộc.

No comments: