Thursday, 23 February 2012

[kara+vietsub] Kis-my-ft2 - Kiss for U (Debut Tour 2011 - Yokohama Arena)

Lại thêm một bài về hôn nữa, bọn này khoái tự pr ghê.
Tình hình là đang thích bài này ... hố hố ~~~


MF : Click here
Pass: kissforu

No comments: