Thursday, 23 February 2012

[kara+vsub] Kis-my-ft2 - Inori (Debut Tour 2011 - Yokohama Arena)

Xong bài thứ 3 của Kisumai.
Bài này thấy Senga bảnh ghê, nhất là lúc tên này dẫn đầu đi về sân khấu giữa. Hắn còn hát solo quá trời nhưng mà dẹo quá !


MF : Click here
Pass: inori

No comments: