Sunday, 16 December 2012

[Vietsub+Kara][Perf]NEWS - WORLD QUEST (CWC Final 2012.12.16)

Chỉ sub đoạn hát của NEWS ^^!
*lăn lăn* sao mấy ông nhà đài lại nỡ cắt có đoạn ngắn tẹo thế!

DL: Mega
pw: gyoza

raw: inala@LJ
~xuất hiện kanji nửa mùa là do witch tưởng sẵn kanji đoạn đầu, khúc sau ko có thì thêm vô, ai dè =.=

No comments: