Saturday, 26 January 2013

[Vietsub+Kara][Perf]NEWS - WORLD QUEST (Music Station 2013.01.25)

Tưởng chừng World Quest bị dìm đẹp, ra doubleA single mà ko đc PR miếng nào cơ, ai ngờ lại lên MS thế này ~ mừng khôn xiết!
DL: Mega
pw: gyoza
Pokoponpekorya chắc bị dìm đẹp thật, chờ NEWS đi tour kế tiếp =))))

No comments: