Tuesday, 8 January 2013

[Vietsub+Kara][Perf]Tegomass - medley (MF21 2008.06.21)

Medley này hứa release vào 1.1 đó, mà đã trễ ngày thì chớ, lại còn nhầm nhọt. ss yo nhắc mới nhớ =))
DL: code MF: ?4zt1hzp52rtkc0y
upfile
pw: gyoza

No comments: