Monday, 8 July 2013

[Vietsub+Kara][Perf] Kana Nishino - Believe (Music Station 2013.07.05)

DL : mega   upfile
Pass: gyoza

1 comment:

Daisukijin said...

*Hốt-ing*
Rướt công chúa từ quán về thôi ^^