Friday, 13 April 2012

[Mag] BENI: [SCANS] ViVi: Resexxy (tháng 4 năm 2012)

Credit to Divas do J-pop
Phóng hình BENI trên tạp chí để bà con thấy BENI ko phải dạng "chìm"
No comments: