Saturday, 28 April 2012

[Vietsub+Kara][Perf] Every Little Thing - Time goes by (Ongaku no Hi)

Đây là request của ss Yo ^^! Một bài hát hơi cổ điển 1 chút.
Giống như các lần nhận request trước, nhà Gyoza chưa nghe/ biết về những bài hát được req, nhưng khi nhận request rồi tụi mình sub, tụi mình trở nên yêu mến những bài hát ấy.  Có khách hàng đến req là niềm vui nho nhỏ nhưng là động lực rất quan trọng để tụi mình tiếp tục sự nghiệp ham hố ^^.

DL: Mega
pw: gyoza

No comments: