Friday, 13 April 2012

[Mag]CUTiE tháng 2/2012 (Bìa : Kana Nishino)(with CECIL McBEE Felt Bag)

Credit to Kana Nishino Brasil


Phủi bụi Gyoza con cưng của ta tí nào....
Nghỉ sub tới tháng 5 kể cũng thấy ngưa ngứa cái tay, nhưng tình thế bắt buộc thôi. :(

No comments: